Szczęście nie jest dziełem przypadku, 
to świadoma decyzja,
by nie żyć w oporze wobec pojawiających się opowieści. 
Szczęście to ta radosna wibracja w Tobie,

nie mająca żadnej przyczyny na zewnątrz,

a jedynie będąca powodem tych „ zewnętrznych” radosnych okoliczności.

Zdecyduj TERAZ, że żaden powód nie jest na tyle istotny,
by odwrócić się od siebie. 
Kiedy jesteś Obecny w tej lekkiej Uważności, po prostu obserwujesz świat snów

i malujesz pięknymi myślami te doświadczenia, 
które w swej kompozycji rezonują z Twą wizją.

Kocham

Nulina

WYBIERZ WALUTĘ
PLN Złoty polski