BLOG: Inspiracje dla Ciebie

Czystość

Kiedy masz pusty przewód pokarmowy, możesz głęboko oddychać, dużo głębiej i bardziej świadomie. Kiedy oddychasz powoli, 2-4 oddechy na minutę jesteś całkowicie Obecny, cała chemia w organizmie się zmienia.  To jakby symbolicznie zobaczyć w ciele przestrzeń oceanu. Czystość to Boskość. Czyste ciało i czysty Umysł, kiedy wszystkie śmieci mentalne, emocjonalne i fizyczne zostały usunięte. Jest radość […]

Wiesz, czasami po prostu nie możesz pomóc. Jeśli twoja rola ograniczy się tylko do całkowitej akceptacji stanu, postrzegania, myśli- bliskiego Ci człowieka, to będzie najpiękniejszy gest Miłości, która nigdy nie chce niczego zmienić. Możesz po prostu być, lub nie być, milczeć lub mówić , kiedy czujesz, że słowa mogą przez moment być opatrunkiem na tą […]

Tylko patrz…

„Tylko patrz tylko oddychaj tylko kochaj reszta zostanie namalowana ręką Tego który w Pięknie Wszystkim zaznacza siebie Ty Jesteś Oceanem nie tą fotografią w ujęciu chwili nie mapą lecz Źródłem oddechu w całości nie niuansem przypadku a Planem Boga w Sercu Ty Jesteś Tym co słowami nie schwytany wnosi siebie w wersach Życia TERAZ” Wpis z książki: […]

Początek dnia

„Początek dnia otwierasz oczy i tajemnica wraz z każdą sekundą odkrywa przed Tobą to Piękno nieskończone. Poczuj, gdyby myśl nie pojawiła się z intencją opisu, czym byłaby ta chwila, która obejmuje Cię sobą? Jak rozpoznajesz Miłość, kiedy nie postrzegasz jej jako odrębnej od Ciebie? Początek i brak końca wieczne ŻYCIE tobą czyniące przez Ciebie objawiające siebie nie […]

WYBIERZ WALUTĘ
PLN Złoty polski